เจน-แบค (บาซิลลัสซับทิลิส สายพันธุ์ บีเอ็ม-01)

หมวดหมู่สินค้า: สินค้ากลุ่มชีวภัณฑ์

19 กันยายน 2566

ผู้ชม 4245 ผู้ชม

เจน-แบค (บาซิลลัสซับทิลิส สายพันธุ์ บีเอ็ม-01) JANE-BAC (Bacillus subtilis strain BM-01)
สินค้าคุณภาพผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น
ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร เลขทะเบียน 566-2565
ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ กับ Organic Thailand เลขทะเบียน กษ 0929/2559

 

สามารถป้องกันกำจัดโรคที่มีสาเหตุทั้งจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย

โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
- Rhizoctonia solan ได้แก่ โรคโคนเน่า โรคใบติดในทุเรียน
- Sclerotium rolfsii, Phytophthora spp. โรครากเน่าโคนเน่า
- Fusarium spp. โรคเหี่ยวเหลือง และโรคตายพราย
- Alternaria sp. และ Cercospora sp. โรคใบจุด
- Colletotrichum spp. โรคแอนแทรคโนส

โรคที่มีสาเหตุเชื้อแบคทีเรีย
- Xanthomonas sp. โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม และโรคขอบใบทองในคะน้า

วิธีการใช้
- อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ป้องกันตั้งแต่ก่อนปลูกพืช รองก้นหลุม ฉีดพ่นลงดิน ราดหรือปล่อยไปกับระบบน้ำ และฉีดพ่นลำต้นพืชทุก 5-7 วัน
- สามารถผสมสารกำจัดแมลง ปุ๋ย ฮอร์โมน และธาตุอาหารเสริม
- ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับสารป้องกันกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ๆ สารเคมีกลุ่มไตรอะโซล และชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ
- ควรฉีดพ่นช่วงเวลาเย็น อากาศไม่ร้อน ฉีดพ่นทั่วทั้งต้นพืช

วิธีขยายเชื้อสด
เจน-แบค สามารถขยายเป็นเชื้อสดได้ อัตรา 100 กรัมผสมน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาด 1 ลิตร ทิ้งไว้
24 ชั่วโมง (เขย่าหรือให้อากาศ) ผสมน้ำฉีดพ่นได้ 50-100 ลิตร ควรฉีดพ่น เจน-แบค ในเวลาตอนเย็นในสภาพแปลงที่มีความชื้น 60-70 เปอร์เซ็นต์

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
LINE id: @tabinnovation
โทร. 02-954-3120-6

เพิ่มเพื่อน

บทความที่เกี่ยวข้อง:

- การฟื้นฟูต้นทุเรียนหลังน้ำท่วมขัง

- โรคกิ่งแห้งในทุเรียน

- โรคที่สำคัญในการปลูกมะเขือเทศ

 

Engine by shopup.com