ไตร-แท๊บ (ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม สายพันธุ์ เอ็นเอสที-009)

หมวดหมู่สินค้า: สินค้ากลุ่มชีวภัณฑ์

16 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 9981 ผู้ชม

ไตร-แท๊บ (ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา แอสเพอร์เรียลลัม สายพันธุ์ เอ็นเอสที-009) TRI-TAB (Trichoderma asperellum strain NST-009)

- ขึ้นทะเบียนกรมวิชาการเกษตร เลขทะเบียน 1128-2564 

- ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ กับ Organic Thailand เลขทะเบียน กษ 0929/580

- ได้รับมาตรฐานปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ AIC Award 2022 ประเภทนวัตรกรรมยอดเยี่ยม จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ไตรโคเดอร์มา คืออะไร ใช้รักษาโรคพืชได้อย่างไร

          ไตรโคเดอร์มา คือ เชื้อราปฏิปักษ์ชนิดหนึ่งพบได้ตามดินและซากพืช ทำหน้าที่ในการควบคุมเชื้อราร้ายตัวอื่น ๆ ลดการเกิดโรค โดยจะเข้าทำลายเชื้อราตัวร้ายด้วยวิธีพันรัด หรือการแทงลงไปถึงเส้นใยส่งผลให้เชื้อราเหล่านั้นค่อยๆ เกิดการเฉา เหี่ยวตัว และตายลงไปในที่สุด 

 

ไตร-แท๊บ มีกลไกที่มีผลต่อเชื้อโรคและพืชดังนี้

1.การแข่งขัน   (Competition) ในการแย่งพื้นที่และอาหาร กับเชื้อสาเหตุโรคพืช

2.การเป็นปรสิต (parasitism)   กับเชื้อโรคพืชในการพัดรัดและย่อยผนังเส้นใยของเชื้อโรค                         

3.การสร้างสารปฏิชีวนะ และสารทุติยภูมิ (Antibiotics and secondary metabolites production)   การสร้างสารปฏิชีวนะหรือสารทุติยภูมิได้หลายชนิด ที่ไปยับยั้งในการเจริญเส้นใยของเชื้อสาเหตุโรค ทำให้เชื้อโรคไม่สามารถเจริญและ เพิ่มปริมาณต่อไปได้                                                                                                        

4. ส่งเสริมการเจริญเติบโต และ การชักนำให้พืชต้านทานโรค (Induced disease resistance) สามารถครอบครองรากจะเจริญบนรากพืชปลดปล่อยสารกระตุ้นได้หลายชนิด ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีน ที่ชักให้พืชต้านทานต่อเชื้อโรค และช่วยในการเจริญเติบโต

5.การละลายฟอสเฟตในดิน (Phosphate solubilizing ) ด้วยการสร้างกรดอินทรีย์ และฮอร์โมนพืชบางชนิดทำให้ละลายธาตุฟอสฟอรัสและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืช ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยในพืช

 

ไตร-แท๊บ  เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ทั้งต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
++ เชื้อแข็งแรง โตดี มีเอนไซม์
++ ขยายพันธุ์เร็ว กินเชื้อโรคเก่ง
++ ป้องกันโรคในดิน ได้แน่นอน

 

ใช้ ไตร-แท๊บ ป้องกันกำจัดโรคพืช:

- โรครากเน่า โคนเน่า ลำต้นเน้า ผลเน่า ในทุเรียน และพริก

- โรคใบติด โรคกิ่งแห้ง ในทุเรียน

- โรคกาบใบแห้งในข้าว

- โรคตายพรายในกล้วย

- โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง

- โรคราเมล็ดผักกาดในมะเขือเทศ และพริก

- โรคเหี่ยวเหลืองในพริก และมะเขือเทศ

- โรคหัวเน่า รากเน่าในหอม

- โรคต้นแตกยางไหล ในพืชตระกูลแตง


วิธีการใช้ :
- ใช้ผสมวัสดุเพาะกล้า ใช้ ไดร-แท๊บ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อวัสดุเพาะกล้า 100- 500 โลกรัม
- รองกันหลุมก่อนปลูก หว่านโคนต้น ใช้ ไตร-แท๊บ 1 กิโลกรัมผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 100 - 200 กิโลกรัม รองกันหลุมก่อนปลูก 50-100 กรัมต่อหลุม
- ใช้ฉีดพ่นต้น ลงดิน ราดโคนต้น หรือใช้กับระบบน้ำ ใช้ ใตร-เท็บ อัตรา 100 กรัมน้ำ 20 ลิตร
- ใช้เพื่อป้องกันควรฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ถ้าเริ่มพบอาการโรค ควรพ่นทุก 3-5 วัน

หมายเหตุ :
- ควรผสมสารจับใบทุกครั้งก่อนฉีดพ่น และควรฉีตพ่นตอนเย็นอากาศไม่ร้อน

- ข้อมูลการผสมไตร-แท๊บ กับสารต่างๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ การใช้ไตร-แท๊บร่วมกับสารเคมีและชีวภัณฑ์อื่นๆ

#ไตรแท๊บ #ไตรโคเดอร์มา #ชีวภัณฑ์ #TRITAB #Trichoderma #BioFungicide

สอบถามข้อมูล/สั่งซื้อสินค้า
LINE id: @tabinnovation
โทร. 02-954-3120-6

เพิ่มเพื่อน

 

 ไตร-แท๊บ เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ไตร-แท๊บ เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ไตร-แท๊บ เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ตารางใช้ไตร-แท๊บร่วมกับสารเคมีต่างๆ

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com